รีสอร์ทเดอะบีช ที่พักหาดเจ้าสำราญเพชรบุร

บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

กิจกรรมรับน้อง หน้าชายหาด 250 ท่าน

 
จัดเลี้ยงบริษัท และคณะ อสม.
นักเรียนจากจังหวัดร้อยเอ็ด
งานเลี้ยงพนักงานบริษัท